Wet arbeidsmarkt in balans

WAB gaat er veranderen?
Wet arbeidsmarkt in balans; zo zit het

De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is in aantocht en zal vanaf 1 januari 2020 ingaan. Deze wet moet het aannemen van vast personeel aantrekkelijker maken voor werkgevers. Dit dient gerealiseerd te worden door onder andere het ontslagrecht aan te passen, de ketenregeling te wijzigen en de WW-premie te verlagen. Hieronder enkele belangrijke wijzigingen in onze branche op een rijtje:

  • De opeenvolging van tijdelijke contracten (de ketenbepaling) wordt verruimd. Momenteel hebben werknemers recht op een vast contract wanneer zij 2 jaar voor dezelfde werkgever werken of wanneer zij 3 tijdelijke contracten hebben gehad. Vanaf 2020 hebben werknemers na 3 jaar recht op een vast contract of na 3 tijdelijke contracten.
  • Vanaf 2020 ontvangt elke ontslagen werknemer vanaf de eerste dag een transitievergoeding volgens dezelfde formule. Dus ook bij een dienstverband van 1 jaar of korter ontvangt u een transitievergoeding bij ontslag (of bij niet verlengen jaarcontract). De transitievergoeding wordt tevens ook anders berekend. Er wordt namelijk niet meer gekeken naar volledig gewerkte halve jaren maar alle losse maanden en zelfs dagen tellen ook mee. De hoogte van de transitievergoeding zal 1/3 maandsalaris bedragen per gewerkt dienstjaar
  • Het onderscheid tussen de hoogte van de opbouw van de transitievergoeding bij dienstverbanden van minder dan 10 jaar en meer dan 10 jaar komt per 1 januari 2020 te vervallen. De opbouw van de transitievergoeding wordt verlaagd bij lange dienstverbanden. Tot 2020 ontvangen 50-plussers en werknemers met een dienstverband langer dan 10 jaar een transitievergoeding van ½ maandsalaris per dienstjaar. Dit zal vanaf 2020 1/3 maandsalaris per dienstjaar worden.
  • De ww-premie wordt voor werkgevers voordeliger wanneer zij een werknemer een vaste baan aanbieden in plaats van een tijdelijk contract. Nu is de hoogte van de ww-premie afhankelijk van de sector waar een bedrijf actief in is.
  • Ontslag wordt ook mogelijk als er sprake is van een optelsom van omstandigheden, de zogenaamde cumulatiegrond. Momenteel moet de werkgever aan 1 van de 8 ontslaggronden voldoen. Deze nieuwe negende grond geeft de rechter de mogelijkheid omstandigheden te combineren. De werknemer kan een halve transitievergoeding extra krijgen (bovenop de transitievergoeding), wanneer de cumulatiegrond gebruikt wordt als reden voor ontslag.

Naast detachering op projectbasis voorziet Imbri haar klanten ook van vast personeel door middel van werving en selectie. Wij vinden het noodzakelijk om niet alleen op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen in de markt maar ook van wijzigingen in de regelgeving mbt onze branche, én onze klanten. Heeft u vragen of wilt u meer weten over de invloed van de WAB. Aarzel niet en neem contact met ons op. Let’s work together!

Dit artikel is geplaatst op 27 september 2019 en is geschreven door Mirjam Pauli, Manager Operations bij Imbri.