Het is verontrustend dat het aanbod ICT’ers de verwachte groei van de ICT-sector niet bijhoud, zo stellen de werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland. Het aantal mensen werkzaam in de ICT is sinds 2015 flink gegroeid, maar het aantal openstaande vacatures nam nog meer toe. Uit rapporten van bijvoorbeeld BCG blijkt dat wij tegen 2020 effectief 50.000 ICT professionals tekort hebben, maar als wij denken onze kennis bij onze buren te kunnen halen kom je al snel het bericht tegen dat wij samen met alle andere EU landen tegen 2020 effectief in de EU een tekort aan 900.000 ICT’ers hebben. ICT deskundigen staan steevast bovenaan in de top tien van meest moeilijk te vervullen functies. Op dit moment heeft al 50% van de organisaties grote moeite om het juiste ICT-personeel te vinden.

Dit probleem is ons allen dan ook niet onbekend, de ICT groeit harder dan de gemiddelde groei van de Nederlandse en de Europese Economie en dit terwijl het aantal afgestudeerde ICT’ers niet in het zelfde tempo meegroeit als de vraag. En het slechte nieuws? We staan volgens analisten pas aan het begin van big data en ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld “augmented reality”.

Simpele conclusie: er moeten veel meer ICT-ers bij gaan komen, om ervoor te zorgen dat het enorme tekort van 50.000 specialisten in de praktijk zo laag mogelijk zal gaan uitvallen. Het zal de komende jaren blijken of we als Nederland mee kunnen blijven draaien op internationaal niveau en of we ook talent van over de grens zullen moeten aantrekken en kunnen vinden. Geluk voor onze ICT’ers! Tot die tijd lijken er voor onze specialisten die op zoek zijn naar een nieuwe functie in ieder geval genoeg uitstekende kansen te liggen.

Wat kun je doen aan dit tekort?

Ga tijdig op zoek!

Als klanten voor hun ICT werkzaamheden extra personeel nodig hebben, dan kunnen zij kiezen voor werving naar een vast dienstverband of voor inhuur van een tijdelijke externe professional.

Als er behoefte is aan de inhuur van een bepaalde schaarse expertise, dan is de schaarste een heel stuk minder als de start van die persoon ongeveer twee maanden later mogelijk is. Het detacheringsbureau heeft dan twee maanden de tijd om iemand specifiek voor die rol aan te nemen of om een van de huidige medewerkers op een ander project beschikbaar te maken. Het loont dan ook om tijdig op zoek te gaan naar nieuwe medewerkers.

Inhuren is meestal veel sneller: Let’s work together 😉.

Zoek het verder weg!

Nederland wordt links en rechts ingehaald door andere landen, met name die uit Azië. Het gaat dan bijvoorbeeld om Hongkong, China, Taiwan en Zuid-Korea. Het zijn landen die zich al veel eerder op de ontwikkeling van ICT professionals hebben gericht. Daardoor hebben ze nu de beschikking over een veel groter aantal jonge hoogopgeleiden. Deze zijn beschikbaar voor de vacante functies, om de bedrijven te helpen met de plannen die ze graag willen ontwikkelen. Wat dat betreft lijken we de boot al een paar jaar geleden eerder te hebben gemist.

Neem als voorbeeld een grote Telecom organisatie, “zij hebben een honderdtal openstaande vacatures. Ze hebben een tekort aan security-experts, maar moeten zich voorbereiden op de komst van 5G. Dat alles gaat trager door het tekort aan professionals. Bedrijven krijgen dus groeiproblemen, projecten worden niet of veel trager uitgevoerd en veel jobs worden geoutsourced naar bijvoorbeeld India, omdat hier simpelweg niet de juiste professionals beschikbaar zijn.”

De schoolbanken!

“ICT-kennis zou al op de basisschool een van de hoofdvakken moeten zijn”,

Ondertussen zijn de ontwikkelingen op het gebied van “IOT” en robotisering al volop opgestart. Dat betekent dat er nog veel meer programmeurs, ontwikkelaars en andere ICT-specialisten nodig gaan zijn. Het aantal vacatures zal dan ook verder toenemen, terwijl er slechts mondjesmaat meer studenten in deze beroepsrichting bijkomen. Daardoor kan het tekort de komende jaren oplopen naar een nieuwe recordhoogte.

Nederland zou, naar mijn mening, vanuit de overheid nog veel meer de digitaliseringsgerichte opleidingen moeten stimuleren. Bijvoorbeeld door digitalisering eerder in de schoolbanken te introduceren, want bij een grote behoefte aan ICT’ers zal de markt reageren door de prijzen en lonen die voor ICT’ers moeten worden betaald te verhogen waardoor een logisch gevolg zou moeten zijn dat er meer mensen voor een ICT studie gaan kiezen omdat daar banen zijn en dus ook  banen die beter dan gemiddeld zullen betalen.

Last but not least!

Daarnaast moet het gemakkelijker worden om deel te nemen aan aanbestedingen. Bijvoorbeeld start-ups en het kleinbedrijf lopen nu veel te snel tegen problemen aan door de hoge eisen die er worden gesteld. De Europese Unie kan de regelgeving nog behoorlijk versoepelen, waardoor kleinere meer direct betrokken organisaties ook de kans krijgen sneller te groeien. Kleine organisaties boeien en binden consultants makkelijker als zij de specialist ook iets meer kunnen bieden. Zo motiveer zij werkzoekenden ook sneller om zich om te laten scholen en een kans te wagen in de wondere wereld van ICT.

Ik ben vooral benieuwd naar uw mening en zie uw reactie dan ook graag tegemoet.

Dit artikel is geplaatst op 12 september 2019 en is geschreven door Iris van der Werf, Managing Director bij Imbri.