Imbri Nen 4400-1

De NEN 4400-1 is er voor ondernemers die consultants uitlenen of detacheren. Opdrachtgevers die arbeid inhuren kunnen zich hierdoor beter beschermen tegen detacheringsbureaus en payrollbedrijven die niet voldoen aan de wettelijke verplichtingen zoals identiteitsvaststelling, belastingen en sociale premies.

Imbri beschikt over het SNA-keurmerk, een keurmerk van de Stichting Normering Arbeid, en wordt beoordeeld op haar verplichting uit arbeid. Deze bestaan onder andere uit de volgende punten:

  1. Controle op het naleven van de wet DBA door middel van het beoordelen van de modelovereenkomsten tussen Imbri en zzp’ers.
  2. Controle van de juiste afdracht percentages naar de G-rekeningen van de leveranciers waarvan Imbri consultants inhuurt. Voor een NEN gecertificeerde leverancier bedraagt dit 25% en van een niet NEN gecertificeerde onderneming bedraagt dit 55% van het factuurbedrag dat gestort moet worden op de G-rekening. Hiermee voorkomen we het risico voor aansprakelijkheid en boetes die kunnen volgen uit het in- en doorlenen of uitbesteden van werk.
  3. Controle van de juiste aangifte en tijdige betaling van de omzetbelasting en loonheffing van Imbri.
  4. Controle op de identiteit van de leveranciers van Imbri en het volgens de normen administreren van werknemersdossiers.

Als NEN 4400-1 gecertificeerde organisatie tonen  wij aan dat wij op een deugdelijke en vertrouwenswaardige wijze werken waardoor inlenende organisaties met vertrouwen gebruik kunnen maken van onze diensten zonder zich zorgen te hoeven maken op een eventuele naheffing van belastingen en sociale premies uit hoofde van de zogenaamde ‘ketenaansprakelijkheid’. Organisaties die beschikken over het SNA-keurmerk worden tevens tweemaal per jaar financieel en administratief gecontroleerd door een onafhankelijke keuringsinstantie.

Goedgekeurde organisaties ontvangen een inspectie-certificaat en worden opgenomen in het centraal register NEN 4400-1. Dit register is online te raadplegen. Imbri is sinds 2017 NEN 4400-1 gecertificeerd en toont daarmee aan een betrouwbare partner te zijn voor haar klanten.

Let’s work together!

Dit artikel is geplaatst op 4 juli 2019 en is geschreven door Mirjam Pauli, Manager Operations bij Imbri.