Heel Limburg profiteert van een ambitieus ondernemersklimaat. Daarvoor is een vergaande en grensoverschrijdende krachtenbundeling noodzakelijk. De LWV inspireert en agendeert, laat ondernemers elkaar snel vinden, zodat zij kennis delen, innoveren en samen een vuist maken. Dat pro-actieve klimaat zorgt voor een stevigere positie en groei voor elke ondernemer afzonderlijk.

De LWV versterkt, vertegenwoordigt en verbindt. Middels het lidmaatschap wilt Imbri een waardevol en actief netwerk opbouwen dat toegang heeft tot informatie in alle sectoren.

Kijk voor meer informatie over de LWV op www.lwv.nl.