De Belastingdienst worstelt al jaren met de aanpak van schijnzelfstandigheid onder ZZP’ers. Dit zijn zelfstandige ondernemers die wel een VAR-verklaring hadden, maar eigenlijk alleen op papier zelfstandig zijn. Ze werken voor één opdrachtgever en doen feitelijk niets anders dan de medewerkers die in loondienst zijn. De opdrachtgever hoefde voor deze freelancers geen loonheffing af te dragen en de opdrachtnemer kreeg belastingvoordeel in de vorm van  starters- en zelfstandigenaftrek en de MKB-vrijstelling. In de praktijk bleek de VAR-verklaring deze schijnzelfstandigheid niet afdoende tegen te gaan. Daarom vervangt de nieuwe modelovereenkomst tussen opdrachtgever en -nemer nu de oude vertrouwde VAR-verklaring.

Waar in de vroegere situatie alleen de ZZP’er aansprakelijk was voor schijnzelfstandigheid, zijn dat sinds 1 mei 2016 opdrachtnemer én opdrachtgever. Zij zijn nu beiden verantwoordelijk voor de arbeidsrelatie en daardoor ook allebei aansprakelijk te stellen als de Belastingdienst achteraf toch een loondienstverband constateert.

De beoordeling van een modelovereenkomsten zegt overigens niets over hoe de Belastingdienst naar de inkomsten van de ZZP’er kijkt. Pas bij het beoordelen van de aangifte inkomstenbelasting bepaalt de fiscus of de inkomsten als winst uit onderneming of als resultaat uit overige werkzaamheden worden beoordeeld. Het werken volgens de modelovereenkomst zegt dus alleen iets over de loonheffingen en niets over het ondernemerschap van de opdrachtnemer.

Imbri heeft een modelovereenkomst opgesteld voor ZZP’ers die werkzaamheden verrichten voor haar klanten. Deze modelovereenkomst moest eerst worden goedgekeurd door de Belastingdienst waarna deze zekerheid kan bieden over de gevolgen voor de afdracht van de loonheffing. Op woensdag 26 april 2017 hebben wij de beoordeling van de belastingdienst ontvangen dat werken middels onze modelovereenkomst met nummer 913-2017-23686-1-0 leidt tot werken buiten dienstbetrekking.

Vanaf 1-5-2017 zullen wij dan ook enkel met de modelovereenkomst werken voor al onze ZZP’ers.

Voor vragen en/of meer informatie over de nieuwe modelovereenkomst kun je telefonisch contact met ons opnemen +31 (0)88-455 86 66.