De nieuwe wetgeving rondom de VAR en wet-DBA roept bij zowel u als ook bij ons veel vragen op. Ook wij investeren veel tijd om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen en de richtlijnen die vanuit de Belastingdienst worden gegeven. Wij hebben vanuit de belastingdienst feedback gekregen op onze modelovereenkomst voor inhuur, deze hebben wij in onze overeenkomsten doorgevoerd en weer retour gestuurd, deze ligt nu ter goedkeuring bij de Belastingdienst.

Tot 1 januari 2018 krijgen wij van de Belastingdienst de tijd om de nieuwe werkwijze in te voeren, met daarbij als kanttekening dat we gedurende de periode tot 1 januari 2018 wel actief bezig moeten zijn om “de arbeidsrelatie zodanig vorm te geven dat er geen sprake is van verkapt loondienst”. Zoals u waarschijnlijk ook al weet zijn de twee belangrijkste criteria voor dit onderwerp “gezag” en “vervangbaarheid”. In de nieuwe contractvoorwaarden moet het altijd mogelijk zijn dat een freelancer die een opdracht uitvoert ook vervangen moet kunnen worden door een ander. Daarnaast mag er geen sprake zijn van een gezagsverhouding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, criteria die daarbij onder meer van belang zijn:
1. Er moet een duidelijke definitie van de opdracht zijn en de freelancer moet vrij zijn om zelf de concrete inhoud van het werk te bepalen en op eigen manier uit te voeren
2. Er mag geen sprake zijn van leiding of toezicht van de opdrachtgever.
Voorbeeld: het moet niet zo zijn dat je als freelancer toestemming moet vragen aan je opdrachtgever voor verlof/vakantie of dat je bijvoorbeeld meedraait in een ploegendienst

Eén van de zaken die de Belastingdienst ook meeneemt bij het beoordelen of er sprake is van een fictief dienstverband oftewel loondienst, is de check of je als freelancer wel een IB-ondernemer bent. Om dit voor je zelf te checken verwijzen we je naar de site van de Belastingdienst: www.belastingdienst-ondernemerscheck.nl. Let wel: ook hier geldt dat dit argument niet doorslaggevend is. De belastingdienst kijkt naar meerdere facetten om te bepalen of er sprake is van een arbeidsrelatie.

Voor nu is er nog geen concrete noodzaak om zaken anders te doen, wel wordt van ons verwacht dat we actief bezig zijn om vanaf 1 januari 2018 echt klaar te zijn voor de nieuwe wetgeving en dat gaan wij met Imbri zeker zijn. Wij gaan in 2017 daarom alle freelancers welke wij inhuren verzoeken om deze ondernemerscheck in te vullen en ons de resultaten toe te sturen. Deze resultaten zullen wij dan opnemen in het inhuurdossier van de desbetreffende freelancer.

Hebben jullie nog vragen omtrent dit onderwerp, neem gerust contact met ons op, wij staan altijd voor jullie klaar.

Team Imbri